Novinky

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE
NEWS

NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE

Dátum pridania: 17.01.2020 | Eduprofipharm

Za optimálny terapeutický prístup v liečbe veľkej depresie je dnes považovaný prístup komplexný - psychoterapia, úprava životného štýlu, kognitívno-behaviorálnu terapia, farmakoterapia a pod. Ak sa zameriame na vlastnú farmakoterapiu, potom v istom slova zmysle komplexný účinok ponúka aj látka trazodón, teda látka s multimodálnym mechanizmom a multifunkčným účinkom.

Vypočujte si viac v prednáške pána prof. MUDr. Cyrila Höschl, DrSc., FRCPsych. Z Národného Ústavu Duševného Zdravia, Klecany z Českej republiky, ktorá odznela na podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS pod názvom NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE.

Čítaj viac >>

Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára
NEWS

Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Správna voľba antibiotika odráža jeho farmakokinetické a farmakodynamické parametre. Spektrum najčastejších pôvodcov infekcií sa v priebehu času príliš nemení, ale významne narastá ich rezistencia k používaným antibiotikám. Použitie antibiotika v liečbe konkrétnej infekcie u pacienta musí vychádzať zo znalosti lokálnej epidemiologickej situácie. Viac o využití antibiotickej liečby  a praktických skúsenostiach  s ňou nájdete  v prehľadových článkoch spracovanými významnými odborníkmi vo svojej oblasti.

Čítaj viac >>

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more