Novinky

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

10. Kardiologický a Diabetologický Kongres s Medzinárodnovu účasťou.
NEWS

10. Kardiologický a Diabetologický Kongres s Medzinárodnovu účasťou.

Dátum pridania: 02.02.2020 | Eduprofipharm

10. Kardiologický a Diabetologický Kongres je medzinárodné odborné podujatie, ktoré sa uskutoční 20. – 21. marca v Košiciach. Naše pozvanie prijali odborníci z oblasti kardiológie a diabetológie zo 16 rôznych krajín. Na podujatí odznejú témy ako koronárna choroba srdca u diabetikov a nediabetikov – od prevencie po intervenciu, ESC/EAS odporúčania pre liečbu dyslipidémií, echokardiografia v predklinickej diagnostike KV ochorení, ako aj novinky z oblasti srdcového zlyhávania a možnosti ich prevencie. Odborným garantom a vedeckým koordinátorom podujatia sú prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD

.

Čítaj viac >>

Včasný manažment pacienta so STEMI
NEWS

Včasný manažment pacienta so STEMI

Dátum pridania: 29.01.2020 | Eduprofipharm

Je nový e-learningový projekt, ktorý sme pripravili pre záchranárov v spolupráci s významnými odborníkmi  v oblasti kardiológie, urgentnej medicíny a farmakológie a so spoločnosťou KRKA Slovensko.

 

Podľa súčasných odporúčaní SKS a SSUMaMK stanovuje pracovnú diagnózu STEMI prvý medicínsky kontakt – prvý zdravotník, ktorý vyšetrí pacienta s ťažkosťami imponujúcimi ako STEMI a tento zdravotník začína aj medikamentóznu liečbu a rozhoduje o ďalšom postupe.

 

Posádky ZZS (s lekárom i bez lekára) sú vzdelávané v diagnostike a liečbe STEMI a majú kompetencie na diagnostiku a liečbu včasnej fázy STEMI. Nové technológie umožnia posádkam ZZS okamžitú hlasovú a obrazovú konzultáciu EKG s kardiológom kardiocentra, čím sa skracuje celkový ischemický čas a rastie podiel primárnych PKI v požadovanom časovom okne.

 

Viac o danej problematike nájdete  v prehľadne spracovaných článkoch.

 

Navštívte a zaregistrujte sa na stránke www.eduprofipharm.sk v sekcii e-learning, vyplňte AD TEST a získajte 2 kredity.

 

Aktivita bude hodnotená kreditmi Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a je podporovaná z edukačného grantu spoločnosti KRKA Slovensko

Čítaj viac >>

NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE
NEWS

NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE

Dátum pridania: 17.01.2020 | Eduprofipharm

Za optimálny terapeutický prístup v liečbe veľkej depresie je dnes považovaný prístup komplexný - psychoterapia, úprava životného štýlu, kognitívno-behaviorálnu terapia, farmakoterapia a pod. Ak sa zameriame na vlastnú farmakoterapiu, potom v istom slova zmysle komplexný účinok ponúka aj látka trazodón, teda látka s multimodálnym mechanizmom a multifunkčným účinkom.

Vypočujte si viac v prednáške pána prof. MUDr. Cyrila Höschl, DrSc., FRCPsych. Z Národného Ústavu Duševného Zdravia, Klecany z Českej republiky, ktorá odznela na podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS pod názvom NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more