Novinky

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Diabetes NEWS:


Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová
NEWS

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

„Držím sa zásady, že želaný cieľ, u pacientov s diabetes mellitus je možné dosiahnuť aj postupnými krokmi, drobnými zlepšeniami, ku ktorým sa ich snažím vždy motivovať. Pozitívne myslenie a správna motivácia sa určite vyplatia, a u pacientov musíme vždy oceniť každé, aj malé zlepšenie“. Na túto, ale aj ďalšie témy sme sa rozprávali s osobnosťou mesiaca MUDr. Silviou Dokušovou

Čítaj viac >>

Miesto fixnej titrovateľnej kombinácie iGlarLixi v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu
NEWS

Miesto fixnej titrovateľnej kombinácie iGlarLixi v terapeutickej schéme diabetes mellitus 2. typu

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Intenzifikácia liečby bazálnym inzulínom bola donedávna možná iba pridaním prandiálneho inzulínu čo v praxi  pre pacienta znamená 4-5 injekčných podaní denne, častejší selfmonitoring glykémií, dôsledné plánovanie príjmu potravy a fyzickej aktivity vzhľadom k času a dávke podania inzulínu. V dôsledku týchto nárokov klesá záujem a adherencia pacienta k liečbe, zvyšuje s riziko chýb a zhoršuje sa kvalita života pacientov. Po zavedení aGLP-1R do liečby DM2T sa otvorila nová možnosť intenzifikácie predošlej liečby bazálnym inzulínom a pridanie aGLP-1R sa stáva preferovaným spôsobom intenzifikácie pred pridávaním prandiálnych bolusov s ohľadom na individuálny terén pacienta.

Čítaj viac >>

Ako môžeme zlepšiť sekundárnu prevenciu po infarkte myokardu? Ide o život! Zachráňme ho!
NEWS

Ako môžeme zlepšiť sekundárnu prevenciu po infarkte myokardu? Ide o život! Zachráňme ho!

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Čo nám priniesli nové odporúčania ESC/EAS 2019 v manažmente pacientov s dyslipidémiou, ako by sme mali postupovať u pacientov s diabetom a dyslipidémiou a mnohé ďalšie sa dozviete v  audio prednáškach zo sympózia na XXIV. Kongrese Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo 4.10.2019 v X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more