Novinky

„Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná,
NEWS

„Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná," hovorí osobnosť mesiaca PhDr. Anna Schmiedl, MPH.

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

Povolanie zdravotnej sestry je nesmierne náročné a zodpovedné. Jej profesijná rola rastie, kompetencie sa rozširujú a nevyhnutnou súčasťou jej práce je nutnosť celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. Medicína, ale aj ošetrovateľstvo sú odbory, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hľadajú sa stále nové možnosti v diagnostike i v liečbe, a preto si povolanie sestier vyžaduje kontinuálne, sústavné vzdelávanie. Sestry pracujúce v diabetológii významne participujú na diagnostike a liečbe a neoddeliteľnou súčasťou ich práce s pacientom s chronickým ochorením je edukačná činnosť. Svojou erudíciou môžu napomôcť včasnej identifikácii komplikácií, ktoré sú súčasťou ochorenia diabetes mellitus. 

Čítaj viac >>

Generálny partner
sekcie Diabetes NEWS pre sestry:


Hlavné zásady fyzickej aktivity u diabetikov
NEWS

Hlavné zásady fyzickej aktivity u diabetikov

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

Pohybová aktivita zohráva jednu zo zásadných úloh v liečbe diabetes mellitus. Základným pravidlom je veľmi postupné, pomalé zvyšovanie záťaže. Pohyb má pozitívny vplyv na hodnoty cholesterolu, zlepšuje kontrolu tlaku krvi a tiež citlivosť tela na inzulín. Je potrebné vyzdvihnúť aj psychosociálny a anitidepresívny účinok pohybovej aktivity. Dôležité je využitie samokontroly glykémie ako motivačného faktora pre pokračovanie vo fyzickej aktivite. Sám pacient často zistí, že hodinová prechádzka rýchlym tempom môže znížiť hodnoty glykémie aj o 5 mmol/l. Môže sa tak presvedčiť o pozitívnom vplyve pohybovej aktivity na kompenzáciu diabetu. Pri liečbe nadváhy a obezity sa odporúča minimálna frekvencia fyzickej aktivity aspoň 3 – 4 x týždenne, teda každý druhý deň.

Čítaj viac >>

DIABETES MELLITUS – ŠPECIFIKÁ PRÁCE SESTRY V  DIABETOLOGICKEJ AMBULANCII
NEWS

DIABETES MELLITUS – ŠPECIFIKÁ PRÁCE SESTRY V DIABETOLOGICKEJ AMBULANCII

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

V súčasnej dobe patrí diabetes mellitus (ďalej „DM“) medzi nevyliečiteľné ochorenia. Považuje sa za zdravotne, ale aj spoločensky závažné civilizačné ochorenie. Alarmujúca je stúpajúca prevalencia tohto ochorenia. Prispieva lepšia zdravotná starostlivosť k identifikácii nových prípadov ochorení DM? Štatistické údaje dokazujú fakt, že DM postupne a ticho progreduje a nezvratne ničí celý organizmus. Bolesť ako alarm, či ochranný príznak prichádza často veľmi neskoro, až keď sa objavia závažné komplikácie. Správne nastavenie diagnostických postupov, spolupráca jednotlivých špecialistov s prihliadnutím na vývoj diabetických komplikácií, správna edukácia realizovaná sestrou špecialistkou, ako aj samotná sebadisciplína pacienta, to všetko môže progresiu diabetu a deštrukciu orgánov významne eliminovať. 

 

Čítaj viac >>

Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby, praktické aspekty a  skúsenosti v bežnej klinickej praxi.
NEWS

Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby, praktické aspekty a skúsenosti v bežnej klinickej praxi.

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

Pozývame Vás vypočuť si nový e-leaningový materiál, ktorého obsahom sú 2 audio nahrávky na tému Fixná kombinácia – moderný spôsob intenzifikácie inzulínovej liečby, praktické aspekty a skúsenosti v bežnej klinickej praxi. 

 

 

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more