Určené pre
Dátum od:
Dátum do:

Novinky

NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE
NEWS

NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE

Dátum pridania: 17.01.2020 | Eduprofipharm

Za optimálny terapeutický prístup v liečbe veľkej depresie je dnes považovaný prístup komplexný - psychoterapia, úprava životného štýlu, kognitívno-behaviorálnu terapia, farmakoterapia a pod. Ak sa zameriame na vlastnú farmakoterapiu, potom v istom slova zmysle komplexný účinok ponúka aj látka trazodón, teda látka s multimodálnym mechanizmom a multifunkčným účinkom.

Vypočujte si viac v prednáške pána prof. MUDr. Cyrila Höschl, DrSc., FRCPsych. Z Národného Ústavu Duševného Zdravia, Klecany z Českej republiky, ktorá odznela na podujatí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS pod názvom NOVÉ TERAPEUTICKÉ VÝZVY LIEČBY DEPRESIE A SCHIZOFRÉNIE.

Čítaj viac >>

Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára
NEWS

Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Správna voľba antibiotika odráža jeho farmakokinetické a farmakodynamické parametre. Spektrum najčastejších pôvodcov infekcií sa v priebehu času príliš nemení, ale významne narastá ich rezistencia k používaným antibiotikám. Použitie antibiotika v liečbe konkrétnej infekcie u pacienta musí vychádzať zo znalosti lokálnej epidemiologickej situácie. Viac o využití antibiotickej liečby  a praktických skúsenostiach  s ňou nájdete  v prehľadových článkoch spracovanými významnými odborníkmi vo svojej oblasti.

Čítaj viac >>

Význam vinpocetínu pri liečbe porúch  kognitívnych funkcií
NEWS

Význam vinpocetínu pri liečbe porúch kognitívnych funkcií

Dátum pridania: 08.12.2019 | Eduprofipharm

Vinpocetín je syntetický etyl ester apovinkamínu, vinka alkaloidu získaného z listov Lesser Periwinkle (Vinca minor). 
Bol objavený koncom 60-tych rokov, pôvodne sa využíval v liečbe cievnych ochorení mozgu, ale ukázalo sa, že jeho 
neuroprotektívny účinok má prínos v ovplyvnení kognitívnych funkcií, predovšetkým pri vaskulárne podmienenom 
kognitívnom defi cite, čo je uvedené aj v SPC vinpocetínu. 

 

 

Čítaj viac >>

Význam individuálnej prípravy liečiv v lekárňach (IPLP)
NEWS

Význam individuálnej prípravy liečiv v lekárňach (IPLP)

Dátum pridania: 05.11.2019 | Eduprofipharm

Význam individuálnej prípravy liečiv v lekárňach sa zásadne zmenil. Z majoritného zdroja sa stala prvkom dotvárajúcim spektrum dostupných liečiv tak, aby bolo možné ponúknuť čo najlepšiu farmakoterapiu čo najširšiemu okruhu pacientov. Dnes teda individuálna príprava liečivých prípravkov (magistraliter príprava, IPLP) predstavuje pridanú hodnotu pri zaisťovaní farmakoterapie pre určitého pacienta alebo skupinu populácie so špecifickými potrebami a v prípade, že nemáme vhodný registrovaný liek – rieši nedostatok registrovanýchliekov či ich výpadok.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more