Novinky

„Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná,
NEWS

„Práca sestry je mimoriadne náročná, ale neuveriteľne pekná," hovorí osobnosť mesiaca PhDr. Anna Schmiedl, MPH.

Dátum pridania: 25.06.2019 | Eduprofipharm

Povolanie zdravotnej sestry je nesmierne náročné a zodpovedné. Jej profesijná rola rastie, kompetencie sa rozširujú a nevyhnutnou súčasťou jej práce je nutnosť celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. Medicína, ale aj ošetrovateľstvo sú odbory, ktoré sa neustále vyvíjajú. Hľadajú sa stále nové možnosti v diagnostike i v liečbe, a preto si povolanie sestier vyžaduje kontinuálne, sústavné vzdelávanie. Sestry pracujúce v diabetológii významne participujú na diagnostike a liečbe a neoddeliteľnou súčasťou ich práce s pacientom s chronickým ochorením je edukačná činnosť. Svojou erudíciou môžu napomôcť včasnej identifikácii komplikácií, ktoré sú súčasťou ochorenia diabetes mellitus. 

Čítaj viac >>

Význam individuálnej prípravy liečiv v lekárňach (IPLP)
NEWS

Význam individuálnej prípravy liečiv v lekárňach (IPLP)

Dátum pridania: 05.11.2019 | Eduprofipharm

Význam individuálnej prípravy liečiv v lekárňach sa zásadne zmenil. Z majoritného zdroja sa stala prvkom dotvárajúcim spektrum dostupných liečiv tak, aby bolo možné ponúknuť čo najlepšiu farmakoterapiu čo najširšiemu okruhu pacientov. Dnes teda individuálna príprava liečivých prípravkov (magistraliter príprava, IPLP) predstavuje pridanú hodnotu pri zaisťovaní farmakoterapie pre určitého pacienta alebo skupinu populácie so špecifickými potrebami a v prípade, že nemáme vhodný registrovaný liek – rieši nedostatok registrovanýchliekov či ich výpadok.

Čítaj viac >>

Rozhovor s prezidentom  Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov
NEWS

Rozhovor s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Dôležitá zložka  zdravotnej starostlivosti  na Slovensku !

Sme veľmi radi,  že naše pozvanie na rozhovor prijal prezident Slovenskej  komory zdravotníckych záchranárov Mgr. František Majerský. Zároveň je pre nás veľká česť, že práve naša spoločnosť sa stala hlavným partnerom SKZZ v online vzdelávaní a pri tejto príležitosti sme prezidentovi Mgr. Majerskému položili niekoľko otázok.

Čítaj viac >>

Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus
NEWS

Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus

Dátum pridania: 31.07.2019 | Eduprofipharm

Prvá časť WEB AKADÉMIE DIABETES NEWS  je venovaná problematike inzulínu a jeho postaveniu v liečbe diabetes mellitus. V rámci prvej časti sa môžete tešiť na tému docentky Rašlovej „Inzulín a jeho postavenie v liečbe diabetes mellitus“, ktorá je nasledovaná témou od profesora Haluzíka „Od klinických štúdií do reálnej praxe“ a v poslednom príspevku sa pani docentky Doničová venuje dôležitosti rýchlej kompenzácie diabetes mellitus.

Prajeme Vám príjemné počúvanie.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more