Rozhovor s prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

31.07.2019 | Eduprofipharm
Rozhovor s prezidentom  Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

Sme veľmi radi,  že naše pozvanie na rozhovor prijal prezident Slovenskej  komory zdravotníckych záchranárov Mgr. František Majerský. Zároveň je pre nás veľká česť, že práve naša spoločnosť sa stala hlavným partnerom SKZZ v online vzdelávaní a pri tejto príležitosti sme prezidentovi Mgr. Majerskému položili niekoľko otázok.

 

  1. Pán prezident môžete nám povedať viac o činnosti  SKZZ  (kto sú jej členovia, aké je zastúpenie tejto komory)?

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje všetkých zdravotníckych záchranárov pracujúcich v zložkách Záchrannej zdravotnej služby, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, v policajnom zbore a v armáde SR, ale aj celého integrovaného záchranného systému na Slovensku.

 

  1. Čo pre Vás znamená  toto povolanie, s čím všetkým sa stretávate pri jeho výkone ?

Je to v prvom rade poslanie a človek si tu prácu musí vybrať sám. Musí to tak cítiť, lebo toto povolanie - poslanie nie je pre každého. Je to psychicky a fyzicky náročná práca. Na záchranára sú kladené vysoké odborné nároky. Treba si uvedomiť, že záchranári sa stretávajú pri svojich každodenných výjazdoch s ľudským nešťastím, utrpením a smrťou. Pacienti, príbuzní, očakávajú od záchranárov pomoc a záchranu. Práve preto, je toto povolanie iné. Jeden výjazd ste pri žene, ktorá rodí a hneď následne ste pri pacientovi, ktorý prestal dýchať a zase neskôr je to pacient, ktorý má neznesiteľné bolesti brucha už dva týždne. Záchranári sa stretávajú pri každom výjazde s rôznymi diagnózami a musia ich vedieť na mieste vyhodnotiť. Musia mať dostatok informácií o základných medicínskych odboroch a hlavne o riešení život ohrozujúcich a kritických stavoch.

 

 

  1. V blízkej dobe budete spúšťať novú stránku SKZZ. Na čo sa môžu Vaši členovia tešiť, možno aj v súvislosti so vzdelávaním?

Môžu sa tešiť na úplne novú stránku, ktorá by mala spĺňať kritéria moderného a dynamického webu. Na stránke vznikla aj nová sekcia e-learning/AD TESTY, na ktorej obsahu a témach budeme spolupracovať so spoločnosťou EDUprofiPHARM s.r.o. (www.eduprofipharm.sk). V tejto sekcii sa môžu členovia SKZZ dostať bezplatne k zaujímavým odborným materiálom, publikáciám, článkom, prednáškam a seminárom,  ktoré  budú prepojené s AD TESTAMI. Ich absolvovaním môžu získať kredity nie len za účasť, ale aj za vyplnenie AD TESTu.  Budú  tak môcť získavať  odborné informácie z rôznych oblastí medicíny, ktoré sú nevyhnutné pre ich povolanie.

 

  1. Viete nám opísať ako funguje integrovaný záchranný systém na Slovensku ? S akými problémami bojujete, kde vidíte zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom?

IZS je systém pozostávajúci zo záchranných zložiek, ktoré v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku alebo životného prostredia zabezpečia predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní nevyhnutnej pomoci.

Problém, s ktorým bojujeme je dojazdový čas a neindikované výjazdy a z roka na rok sa tento problém zhoršuje. Dojazdový čas  je čas, za ktorý priemerne príde záchranka k pacientovi na Slovensku. Možnou príčinou je stúpajúci počet sekundárnych výjazdov a počet neindikovaných výjazdov, ktoré by záchranná služba nemala vôbec riešiť. Uvidíme, či opatrenia, ktoré sme spolu z MZ a poskytovateľmi ZZS začali riešiť, budú mať reálny dopad na tieto problémy a zlepšia uvedenú situáciu. Môj súkromný názor je ten, že pacientov nenaučíme nezneužívať záchrannú službu, kým za zneužitie tejto pomoci nebudú nejakým spôsobom perzekuovaný. Naše poisťovne by mali nájsť tieto mechanizmy, aby k tomu nedochádzalo.

 

  1. Čo by ste chceli odkázať Vašim kolegom ?

V mene SKZZ by som im chcel odkázať, že si uvedomujeme akú ťažkú prácu vykonávajú a s akými problémami sa stretávajú. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sa ich pracovné a vzdelanostné podmienky spolu s MZ a poskytovateľmi ZZS stále zlepšovali. SKZZ ďakuje všetkým záchranárom za ich prácu pre našich pacientov. Veľmi si vážime ich pripravenosť a odbornosť, ktorú každodenne dokazujú vo výjazdoch.

 

Za rozhovor ďakuje redakcia EDUprofiPHARM

Mohlo by vás zaujímať

Racionálne terapeutické  postupy podľa aktuálnych  odborných odporúčaní
Semináre

Racionálne terapeutické postupy podľa aktuálnych odborných odporúčaní

Dátum pridania: 01.12.2019 | Eduprofipharm

Spoločnosť S&D Pharma SK s. r. o. v spolupráci s EDUprofiPHARM srdečne pozýva všeobecných lekárov, pediatrov, farmaceutov a farmaceutických laborantov na seminár pod názvom - "Racionálne terapeutické postupy podľa aktuálnych odborných odporúčaní". Program seminára je zostavený zo zaujímavých tém z rôznych disciplinárnych oblastí a budú Vás ním sprevádzať významní odborníci  ako je Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., Doc. RNDr. Miloš Mikuš, CSc., Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., MUDr. Vladimír Holec, PhD., MUDr. Radovan Košturiak, PhD. a iný.

Čítaj viac >>

PRIMARY-KON II 2019 - AD TEST
E-learning

PRIMARY-KON II 2019 - AD TEST

Dátum pridania: 20.11.2019 | Eduprofipharm

AD TEST  PRIMAR-KON II 2019 je vytvorený z prednášok ktoré  odozneli na jesennej  sérii  prednášok pod obdobným názvom. 

Čítaj viac >>

PHARMA tribune 2/2019 - AD TEST
E-learning

PHARMA tribune 2/2019 - AD TEST

Dátum pridania: 19.11.2019 | Eduprofipharm

Pripravili sme pre vás AD TEST, ktorý je pripravený z obsahu článkov uverejnených v časopise PHARMA tribune 2/2019.  

 

 

Čítaj viac >>

Moderná liečba kašľa v tradičnom ponímaní
E-learning

Moderná liečba kašľa v tradičnom ponímaní

Dátum pridania: 08.11.2019 | Eduprofipharm

Moderná liečba kašľa v tradičnom ponímaní je názov novej témy, ktorú sme pre Vás pripravili v spolupráci s odborníkom z oblasti pediatrie, ale aj z farmakológie. V dvoch odborných pohľadoch na terapiu kašľa sa dozviete že terapia  kašľa môže byť efektívna iba v prípade, ak odstránime vyvolávajúcu príčinu. Pri odporúčaní prípravkov na liečbu kašľa treba vždy zohľadniť typ kašľa, súčasné komorbidity a vek pacienta. V prevažnej väčšine prípadov sa odporúča užívať len jeden liek, avšak v priebehu ochorenia možno vystriedať rôzne prípravky (zväčša sa začína antitusikami a končí mukolytikami). V terapii kašľa majú svoje miesto aj bylinné výťažky, ktoré nenahrádzajú a ani nepotencujú účinok iných priemyselne pripravených produktov.

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more