Novinky

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára
NEWS

Antibiotická liečba - spoločný menovateľ všeobecného a zubného lekára

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Správna voľba antibiotika odráža jeho farmakokinetické a farmakodynamické parametre. Spektrum najčastejších pôvodcov infekcií sa v priebehu času príliš nemení, ale významne narastá ich rezistencia k používaným antibiotikám. Použitie antibiotika v liečbe konkrétnej infekcie u pacienta musí vychádzať zo znalosti lokálnej epidemiologickej situácie. Viac o využití antibiotickej liečby  a praktických skúsenostiach  s ňou nájdete  v prehľadových článkoch spracovanými významnými odborníkmi vo svojej oblasti.

Čítaj viac >>

Empatia v medicíne
NEWS

Empatia v medicíne

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

Žijeme v období búrlivého rozvoja medicínskeho výskumu. Objem poznatkov exponenciálne narastá, čo sa priaznivo prejavuje aj v klinickej praxi, diabetológia v tomto smere nie je výnimkou, práve naopak. Použitie najmodernejších technológii z rôznych oblastí, napr. genomiky, zobrazovacích metód, umožňuje stále hlbšie pochopenie daných ochorení a tak otvára nové cesty k liečbe. Niektorí autori však volajú po návrate ku koreňom. Jedným z takýchto pilierov vzťahu pacient – lekár je empatia.

Čítaj viac >>

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová
NEWS

Osobnosť mesiaca MUDr. Silvia Dokušová

Dátum pridania: 11.12.2019 | Eduprofipharm

„Držím sa zásady, že želaný cieľ, u pacientov s diabetes mellitus je možné dosiahnuť aj postupnými krokmi, drobnými zlepšeniami, ku ktorým sa ich snažím vždy motivovať. Pozitívne myslenie a správna motivácia sa určite vyplatia, a u pacientov musíme vždy oceniť každé, aj malé zlepšenie“. Na túto, ale aj ďalšie témy sme sa rozprávali s osobnosťou mesiaca MUDr. Silviou Dokušovou

Čítaj viac >>

Načítať viac Load more