Kongresy a akreditované semináre

Akreditované odborné semináre a kongresy

EDUprofiPHARM prichádza síce pod novou značkou, ale s tímom ľudí s viac ako 10-ročnými  skúsenosťami v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

Tieto svoje skúsenosti  aj naďalej pretavujeme do vysoko profesionálne pripravených podujatí. Neustále  prinášame nové trendy vo vzdelávaní z oblasti medicíny a farmácie, pretože pracujeme so  špičkovými odborníkmi vo svojom odbore, lekárskymi a farmaceutickými fakultami, doškoľovacími inštitúciami a predovšetkým v spolupráci s profesnými komorami (SLK, SLeK, SK MTP, SK SKPA, SKZL),  s ktorými sú naše aktivity pravidelné  konzultované a podporované.

 

Zameriavame sa na akreditované odborné podujatia (semináre, kongresy) po celom Slovensku, smerované na rôzne špecializácie lekárov,  farmaceutov,  farmaceutických laborantov, zdravotné sestry, či zubných lekárov. Organizujeme  veľké odborné podujatia s národnou aj medzinárodnou účasťou,  ale aj menšie lokálne semináre, či semináre typu „round table“ zamerané na klinické diskusie medzi skupinou odborníkov.

 

Neustále hľadáme nové odborné témy, ktoré sú prezentované uznávanými odborníkmi.

 

Úroveň podujatí sa snažíme zvyšovať interaktívnym prepojením AD TESTOV  s daným podujatím, ktorý je vždy súčasťou tlačených sylabov a materiálov.

 

Využívame rôzne inovatívne technológie (hlasovacie zaradenia, audio-video výstupy, online webináre...) na zatraktívnenie týchto podujatí.